Menu
A+ A A-

Alte proiecte

Alte proiecte si parteneriate din scoala

Caleidoscop cultural fotografic al regiunii mele

  • Proiect european eTwinning
  • Parteneri – Zespół Szkół Łączności, Gimnazjum nr4, Poznań, POLONIA
  • Obiective
  • respect pentru propria cultură şi cultura altor ţări, prin promovarea dialogului intercultural;
  • îmbogăţirea la elevi a cunoştinţelor privind diversitatea lingvistică şi culturală europeană; dezvoltarea competenţelor lingvistice în vederea comunicării în limbi străine;
  • promovarea culturii locale oraşelor participante la proiect.

Coordonator, prof. Şorgot Virgil

 Drepturile consumatorului într-o societate democratică

  • Parteneri: Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Bacău
  • Scop: formarea unui cetăţean-consumator conştient de drepturile sale în vederea protecţiei sale faţă de pericolele ce pot să-i afecteze sănătatea şi securitatea muncii

 Coordonator, prof. Onofrei Luminiţa

Voluntarii carităţii

Scopul: implicarea elevilor în activităţi concrete de voluntariat şi de sprijin ale persoanelor vulnerabile din punct de vedere social (copiii orfani, copiii proveniţi din familii despărţite, sărace, cu greutăţi deosebite, persoanele cu disabilităţi, bătrânii singuri etc.).

Parteneri:

- Misiunea romana din Maikona, Kenya, Instituto saleziano Torino – Lanzo Torinese - Italia, Instituto Saleziano Torino – Valdocco, Casa  Madre, Italia, Asociación Proyde Madrid, Spania, Asociaţia „Sfânta Familie din Nazaret” – Oneşti, Fundaţia „Victorine le Dieu” – Oneşti, Caritas – IaşiCustodia „Fericitul Ieremia” a Ordinului Fraţilor Capucini din România, Acţiunea Catolică „Sfântul Iosif” – Iaşi, Asociaţia „Sfantul Vincenţiu de Paul” – Oneşti şi alţii.

Coordonator, prof. Scripcaru Cristian

People to people international world headquarters • school & classroom program”

Program Internaţional, proiect de studii pe teme interdisciplinare de matematică-chimie;

Partener: Colegiul „Governor Livingston Hight School”, USA

Coordonator, prof. Sovejanu Ecaterina

Matematică aplicată

Acest proiect vizează transdisciplinaritatea şi interdisciplinaritatea matematicii cu celelalte obiecte de studiu în viaţa cotidiană. În cadrul proiectului este publicată revista de matematică a elevilor Maximum Oneşti.

Coordonator, prof. Sovejanu Ecaterina