Bulevardul Republicii, nr.45, Onesti
0234 314 477
gsamonesti@yahoo.com

ECDL

Created with Sketch.
ECDL CentruTestareAcreditat Logo RGB-01
Centrul ECDL 397 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI ONESTI  este Centru de Testare Acreditat ECDL
Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit standard de certificare a abilităților de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internaţional.
Permisul ECDL este folosit şi recunoscut în 150 de țări  de către companii de renume, în administraţie sau de instituţii de învăţământ de prestigiu. În afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).
Valabilitatea Permisului ECDL
Permisul ECDL obţinut în România este valabil în oricare dintre cele 150 de ţări din întreaga lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.
Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competențele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii examinării.
Cui se adresează certificările ECDL?
Certificările ECDL se adresează oricărei persoane care are nevoie și dorește să își certifice la standard recunoscut internațional abilitățile de utilizare a computerului.
Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.
Tineriieleviistudențiifuncționarii publici sau angajații  în companii își pot dovedi abilitățile IT prin intermediul certificărilor ECDL.
Avantaje ECDL
  • Elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional.
Programa pentru obținerea Permisului ECDL corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregăteasca chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională. Având deja Permisul ECDL, elevii pot solicita în clasa a XII-a echivalarea probei de competențe digitale de la Bacalaureat.
  • ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine o bursă în străinătate.
  • Studenții își pot echivala diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL la anumite universități.
În România, până în prezent au fost acreditate ca centre de testare ECDL universităţi precum: SNSPA București, ASE Bucureşti – CDIMM, Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea „Gheorghe Asachi” Iaşi, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea București – Departamentul de Învățământ la Distanță – CREDIS.
  • Un CV este 100% complet cu ECDL
Permisul ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun, îmbunătăţeste perspectivele de promovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu.
Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.

WebBannerECDLBAC

Profilul ECDL 
Profilul ECDL al candidatului începe să se creeze încă de la promovarea cu succes a unui singur modul ECDL.
 Fiecare modul ECDL poate fi combinat cu alte module astfel încât să satisfacă cerinţele personale sau profesionale ale candidatului.
 Certificări ECDL – Profilul ECDL  pentru BAC
 Certificările ECDL PROFIL START BAC şi  ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care doresc să echivaleze proba de competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului cu Permisul ECDL. 
 se obţine în urma promovării a 4 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.
 se obţine în urma promovăriia 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.
 Cum se echivalează proba de Competenţe digitale la Bacalaureat
 Nivelul de competenţă digitală pe diploma de Bacalaureat va fi:
 “utilizator avansat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL START BAC*
 utilizator experimentat”,pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL BAC*
 “utilizator nivel mediu”,pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL Start**
 utilizator experimentat”,pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL Complet**
 *Permisele ECDL Start şi ECDL Complet se obţin în baza unui Card electronic de aptitudini ECDL.
 *  Permisele ECDL PROFIL START BAC şi ECDL PROFIL BAC se obţin în baza unei Serii de înscriere generală unică.
**Permisele ECDL Start şi ECDL Complet se obţin în baza unui Card electronic de aptitudini ECDL.
 
Înscrierea
Vă puteţi înscrie în programul ECDL în orice moment pe www.ecdl.ro prin completarea Formularului de înregistrare şi achiziţionând apoi o Serie unică de înscriere ECDL.
Durata obținerii certificării
Perioada de obținere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competenţă al fiecărui candidat şi de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea susţinerii acestor examene.
Candidații nu au obligația de a urma un curs de pregătire înainte de a se înscrie în programul de certificare ECDL și de a susține examenele.
Certificarea ECDL
După promovarea tuturor examenelor aferente tipului de certificare ECDL ales, candidatul solicită Permisul ECDL corespunzător către centrul de testare ECDL unde a finalizat examenele. Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.
Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la adresa   office@ecdl.ro
 
Alegeţi certificarea ECDL de care aveţi nevoie și intraţi în programul internațional de certificare a competențelor digitale!
Centrul ECDL 397 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI ONESTI 
BULEVARDUL REPUBLICII NR. 45
MUNICIPIUL ONESTI
JUDETUL BACAU
TELEFON 0234314477/0234313163
PERSOANA DE CONTACT
 PROF. URSACHI MIHAI
Tel. 0742059316

WebBannerECDLCV

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security