Bulevardul Republicii, nr.45, Onesti
0234 314 477
gsamonesti@yahoo.com

Prezentare

Created with Sketch.

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” ÎNTRE TRECUT ŞI PREZENT

Hotărârea de Guvern nr. 197 din 20 aprilie 1976 a reprezentat actul de naștere al  colegiului nostru, sub numele de Liceul Industrial subordonat Ministerului Construcţiilor  Industriale. Inițial, acesta a funcționat cu clase de învăţământ liceal şi şcoală de ucenici. 

Mai târziu, au fost înfiinţate clase de învăţământ profesional (începând cu anul şcolar 1977-1978) şi clase de învăţământ seral, care au funcționat în perioada 1979-2002.Localul şcolii a fost construit între anii 1968-1969. Celelalte clădiri auxiliare: cămin (actualul corp B), cantină (actualul Club al Elevilor), ateliere (corp C) şi sala de sport s-au ridicat pe terenul viran al unei foste balastiere din spatele clădirii şcolii.

Din 1976 şi până astăzi colegiul nostru a evoluat sub diferite denumiri: Liceul Industrial (1976-1990), Grupul Şcolar Industrial Construcţii Montaj (1990-1995), Grupul Şcolar de Arte şi Meserii (1995-2004), Grupul Şcolar „Gheorghe Asachi” (2004-2007) şi Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” (din 2007 și până astăzi).

De la prima festivitate de deschidere a anului şcolar, care a avut loc în septembrie 1976 şi până astăzi au trecut mai bine de 42 de ani. 

Dacă atunci corpul profesoral era alcătuit din 13 profesori, iar în şcoală funcţionau 10 clase de a IX- a (400 elevi) şi 10 clase de ucenici (388 elevi) având profiluri specifice domeniului construcţii: fierar-betonist, montator cofraje, zugravi-vopsitori, tâmplari-parchetari, zidari, lăcătuşi mecanici, electricieni, instalatori sanitari şi de gaze, astăzi, corpul profesoral este alcătuit din circa 80 de profesori, iar în şcoală funcţionează 8 claseliceu a IX-a, 8 clase a X-a, 9 clase a XI-a, 9 clase a XII-a şi 5 clase şcoală profesională (prima clasa a fost înființată in anul 2012). 

Profilul acestor clase este: real (matematică-informatică), tehnic (electronică automatizări, mecanică, electric, construcţii, instalaţii şi lucrări publice), servicii (economic), resurse naturale şi protecţia mediului (protecţia mediului). Numărul total de elevi înscriși la începutul anului școlar curent este de 960, din care cea mai mare parte a acestora provin din mediul rural.

Activitatea didactică se desfăşoară, într-un singur schimb, în condiţii optime, atât în săli de clasă, cât şi pe cabinete sau laboratoare: cabinet de geografie, istorie, biologie, construcții, CAD, electrotehnică, mecanică, dar şi în laboratoarele de informatică, de AEL, fizică, chimie,instalații tehnico-sanitare și de gaze, precum și firma de exerciţiu destinată activităților economice. De asemenea, în spaţiu şcolar se află o capelă închinată Sfinţilor Trei Ierarhi. Este singura capelă şcolară ortodoxă din oraş, de care mulţi profesori şi elevi se simt foarte apropiaţi.

Pe lângă aceasta capela există şi un mic cabinet de religie, unde se desfăşoară o parte din orele de religie, dar și comitetul “Omenia” – un atelier de creație si educație creștină. Școala mai dispune de o bibliotecă, de o sală de sport, clubul elevilor, cabinet medical și cabinet de asistențăpsihopedagogică.

Între anii 2010-2012 colegiul a trecut printr-un program de modernizare – proiect realizat de Biroul de Integrare Europeană din cadrul Primăriei Onești și Ministerul Turismului și Dezvoltării Regionale, care a constat în renovarea sălilor de curs și dotarea cu mobilier școlar, echipamente IT, precum și material didactic.

De-a lungul timpului în colegiul nostru au fost inițiate proiecte care sunt în derulareprecum: Eco Şcoala, AROTEM, ECDL, CISCO, INTEL TEACH, Junior Achievement, Oracle Academy.

Toate aceste dotări, dar şi profesionalismul cadrelor didactice, precum şi efortul elevilor au fost confirmate de rezultatele obţinute în cadrul olimpiadelor şi concursurilor şcolare, precum și a examenului de bacalaureat

Galerie

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security