Bulevardul Republicii, nr.45, Onesti
0234 314 477
gsamonesti@yahoo.com

Eco Scoala

Created with Sketch.

ECO ȘCOALA

ECO-ŞCOALA  COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”- ONEŞTI este membru în PROGRAMUL  ECO-ŞCOALA, coordonat în România de către CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE-Bucureşti prin echipa condusă de d-na Preş. prof. dr. Cornelia Dincă.Face parte din  Centrul  zonal  Eco-Şcoala Est 1: Bacău ,  coordonat de d-na  consilier ing. Maria Ionos, APM Bacău

Responsabili COLEGIUL TEHNIC ”GHEORGHE ASACHI” – ONEŞTI:
Director: prof. URSACHI MIHAI
Director adjunct: prof. ZAHARIA OANA-PAULA
Coordonator: prof. BĂNCILĂ ANA-MIRELA

Etape parcurse

 • În data de 28.10.2000 am primit primul Certificat  de participare la Programul Eco-Şcoli.
 • Prima evaluare:  7 februarie 2003
 • Primul STEAG VERDE: 1.11.2003/distincţie internaţională
 • Prima reevaluare: septembrie 2006 (reconfirmarea statutului şi redobândirea distincţiei )
 • Al doilea STEAG VERDE: 28.10.2006
 • A doua reevaluare: 1.10.2008 (reconfirmarea statutului şi redobândirea distincţiei )
 • A treia reevaluare : 5.05.2010 (reconfirmarea statutului şi redobândirea distincţiei )
 • A patra reevaluare  3.10.2013 (reconfirmarea statutului şi redobândirea distincţiei)

harta_Eco_Scoala
001
002
003

REZULTATE ECO SCOALA

Sesiune de informare privind programele FEE şiu CCDG –nov. 2011

Dezvoltarea relaţiilor cu societăţi  private  locale şi ONG-uri pentru reamenajarea platformei de gunoi cf. Legii nr.132/2010-oct. 2011
 
Instalarea ţarcului pentru Pet-uri prin colaborare cu
S.C.MERTURTRANS şi Primăria Oneşti, coord. Prof.Kelemen-Pal G., Berilă A, m.i.Bursuc V.
Colectarea şi predarea a 3  tone deşeuri de hârtie şi a 120 kg.plastic, 2011-2012,resp. Adm.Omota N. 
 
Colectarea şi predarea a 2,6 tone deşeuri de hârtie şi carton şi a  20 kg. plastic, 2012-2013,  în colaborare cu SC ECOREC RECYCLING SRL ,S.C.MERTURTRANS ,resp. Adm.Omota N
 
Replantări în sectoarele V,VI –octombrie 2011,coord.prof. ErcuţăV., Bucă M., Avanu S., Nae M.
 
Procurarea bateriei pentru colectare selectivă a deşeurilor octombrie 2011/Corp B parter
 
Recuperarea  creativă a deşeurilor de hârtie şi  organizarea   expoziţiei  şi târgului cu exponate lucrate în tehnica origami – noiembrie – decembrie 2011,coord. Prof.Cimbru Raluca
 • 5 LOCURI  I la  Expoziţia naţională concurs „Mărţişor 2012”, Coord. Prof.Bucă M.
 • 5 LOCURI  I la Expoziţia naţională concurs „Sfintele  Paşti 2012”, Coord. Prof.Bucă M.
 • 2 MENŢIUNI la  Simpozionul Naţional „ Ştiinţa şi Tehnologia Altfel”, Coord. Prof.Bucă M
 • 2 LOCURI II la Concursul de  ecologie şi protecţia mediului „Eco-reporteri în acţiune”-ediţia  a –II-a, Coord. Prof.Bucă M
 • DIPLOMA DE EXCELENŢĂ la  „Gesturi simple, gesturi sănătoase”, PLOP DIANA-XIB1, coord. Prof. Kelemen-Pal G.

Procurarea şi instalarea coşurilor pentru gunoi, a băncilor  în curtea liceului, coord. m.i Bursuc V., tehn.Dimofte V.
Inlocuirea gardurilori colegiului  şi a coşurilor pentru gunoi prin  procesul de reabilitare –coord. Dir. Mihai Ursachi  


Reamenajarea Parcului Capelei –coord. Dir. Mihai Ursachi,m.i. Chelmuş C. , m.i. Bursuc V.  , Prof.Kelemen –Pal G. ,prof.Pâslaru Maria, prof.Ercuţă V.,prof.Nae M., prof.Lupu R.


Organizarea expoziţiei de fotografie cu tema „Hotare”,în colaborare cu Biblioteca Municipală „Radu Rosetti”-Oneşti ,în Săptămâna Europeană a Mobilităţii,2013


Conferinţa şi expoziţia de fotografie „Apa–susur şi suspin”,dedicată Zilei Mondiale a Apei, 2013,  în colaborare cu  Filiala Cosânzeana” a Bibliotecii Municipale Oneşti


Organizarea  concursului de cultură  pentru mediul forestier şi de desene, cu tema „Patrimoniul  foresier  din România”, 2013 ,în  colaborare cu  D.S.Bacău şi O.S.Livezi


Participare la Simpozionul „Mediul – calitatea aerului” din proiectul Săptămâna Europeană a Mobilităţii – Să acţionăm în direcţia potrivită”, Oneşti, 2013, în colaborare cu Primăria Oneşti
Participare în proiectul  educaţinal ”Patrula de reciclare”, în colaborare cu   Asoc. RoRec , ISJ şi Primăria Oneşti

 • LOCUL III şi MENŢIUNE la Proiectul educaţional „Alimente cu  respect de sine”, secţiunea  Tablouri  cu seminţe-Tg.Ocna, 2013, coord. Prof.Kelemen-Pal G., coord. prof. Bucă M.
 • LOCUL al –II-lea  la Simpozionul „Aer mai curat pentru toţi”-Bacău, 2013 , cu proiectul „O3-F.R.E.E”, în colaborare cu APM-Bacău şi S.C.Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău S.A., coord. Prof.Kelemen-Pal G.   
 • LOCUL I-„Eco-reporteri în acţiune”- ediţia a–III-a, Bacău, 2013, cu proiectul „Pădurea copilăriei mele”, Coord. Prof. Kelemen-Pal G.

BENEFICII ECO SCOALA

Participarea la programul ECO-ŞCOALA în perioada 2000-2013 o considerăm benefică în plan educaţional pentru că:
 
 • Oferă o alternativă educaţională în domeniul mediului înconjurător
 • Conectează elevii la realitatea trăită imediat şi la informaţii de actualitate privind  diferenţierea calitativă a mediilor şi peisajelor naturale şi antropizate
 • Dezvoltă la elevi competenţe pe clase comportamentale de nivel superior-analiză,transfer de informaţii complexe,sinteză.
 • Dezvoltă schimbul de informaţii  şi cooperarea pentru un mediu curat şi sănătos între şcoli din mediul urban şi rural din judeţul Bacău şi din ţară
 • Stimulează creativitatea elevilor prin  conceperea fluturaşilor,pliantelor,albumelor şi panourilor  tematice pentru evenimentele din calendarul eco
 • Dezvoltă la elevi respectul de sine şi încrederea în sine,sentimentul utilului prin implicarea acestora în acţiuni utile şcolii şi comunităţii în care trăiesc
  Incurajează echipele de elevi-părinţi-profesori să conceapă un nou design pentru spaţiile verzi din incinta colegiului şi din jurul lui
 • Oferă posibilitatea  de a  recompensa elevii merituoşi cu  diplome şi premii şi de a  valorifica, prin firme autorizate , cantităţile de deşeuri recuperate prin eforturile proprii ale elevilor şi ale profesorilor.
În plan civic pentru că:
 
 • Stimulează  colaborarea cu administraţia publică locală , instituţii,ONG-uri (Primării,APM-Bacău,Autoritatea pentru Sănătate Publică ,SC Centrul de Afaceri, Direcţia Silvică Bacău, SC Ecorec Recycling SRL, S.C.Merturtrans,Asociaţia Părinţilor Responsabili pentru Viitor,ş..a.) şi persoane  de diferite categorii ( părinţi,profesori, ingineri) la acţiuni concrete  privind educaţia  pentru mediul înconjurător şi pentru conservarea unui mediu curat şi sănătos,
 • Contribuie la atenuarea diferenţelor de bună  practică în domenii precum-colectarea diferenţiată a deşeurilor, amenajarea spaţiilor verzi, economisirea  energiei,între elevii proveniţi din mediul rural şi cei ce locuiesc în municipiul Oneşti
 • Stimulează dialogul  cu  cetăţenii prin distribuirea fluturaşilor,pliantelor şi aplicarea chestionarelor cu ocazia evenimentelor de mediu
 • Contribuie la conceperea unor proiecte  ecologice şi de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri în rândul elevilor de liceu
 • Contribuie la schimbarea imaginii colegiului nostru la nivel local,judeţean şi naţional
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security